ข่าวสุขภาพและกีฬา

นักศึกษาศิลปศาสตร์แสดงจิตอาสาศิลปศาสตร์ทำความสะอาดอาคารวิชาการ 1 ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ แสดงจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ทางเดิน ราวบันได ที่นั่ง ประตู ณ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน แบ่งเป็น 12 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แยกย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆ ในอาคารวิชาการ 1 โดยแต่ละกลุ่มอยู่ห่างกัน ไม่ใกล้ชิดกันจนเกินไป ทั้งนี้ขณะทำความสะอาด ทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูก รวมทั้งสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น นักศึกษาได้รับอุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อกลับไปทำความสะอาดยังที่พักของตน เป็นการป้องกันตนเองและป้องกันผู้อื่นไปพร้อมกัน สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จึงขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/drive/folders/1DwzV6_MuKPe6WwzQsxkA-lsMixqlHx1Z?usp=shar

TOP