ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนร่วมฟังเสวนาเนื่องในวันสตรีสากลในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด หัวข้อ "ความรัก การข้ามชาติและระบาดวิทยา"กำหนดการกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 15.00-20.00 น.
ณ ห้อง 218 ที่ทำการศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม อาคารวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชวนร่วมเสวนาเนื่องในวันสตรีสากลในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด หัวข้อ ความรัก การข้ามชาติและระบาดวิทยา

15.00-16.30
เสวนาหัวข้อ ความรัก การข้ามชาติและระบาดวิทยา
อ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร “ผู้หญิงจีนกับโควิด”
อ.ภูมิ ชาญป้อม “Kingdom: อำนาจ ชนชั้น และโรคระบาด”
ผศ.ปิยชาติ สึงตี “โรคระบาดกับความเปลี่ยนแปลง”
ดำเนินรายการโดย อ.วารชา การวินพฤติ

16.30-18.30
พบปะสังสรรค์แบบ Social distancing โดยมีอาหารเย็นบริการผู้เข้าร่วมงาน

18.30-20.00
ชมภาพยนตร์ “Heartbound รักเอย” โดยการสนับสนุนของ Documentary Club


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/Center-of-Excellence-in-Women-and-Social-Security-Walail

TOP