เชิญเข้าอบรม"เคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รุ่น 1" 31 ต.ค.55