ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญเข้าอบรม"เคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รุ่น 1" 31 ต.ค.55

ท่านที่ไม่รู้จะบริหารเงินให้พอเหมาะพอดี และงอกเงยได้อย่างไร จะเก็บ ออมแบบไหน ควรใช้จ่ายเท่าไรให้เหมาะสมกับรายได้ มีชีวิตที่มั่นคงสุขสบายยามเกษียณ เชิญพบคำตอบจากเคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รุ่น 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
 
หลักสูตรเคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจถึงวิธีการโอกาส ทางเลือก และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการเงินที่ถูกวิธี เพื่อให้เงินที่หามาได้จากการต้องทำงานหนัก ไว้จับจ่ายใช้สอยอย่างสุขสบายตามฐานะ ส่งลูกเรียนได้ ไม่เป็นหนี้เป็นสินใคร และไม่ลำบากในยามแก่เฒ่า ส่งผลให้มีเงินออม และจัดการให้เงินออมงอกเงย ออกดอก ออกผล และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ เพื่อ "อิสรภาพทางการเงิน"
 
ผู้เข้าอบรมจะได้รู้หลักการวางแผนสู่เส้นทางอิสรภาพทางการเงิน การสร้างความมั่งคั่ง เส้นทางสู่ความมั่งคั่งด้วยการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยง ประเมินบุคลิกภาพตนเองก่อนลงทุน สร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เงินงอกเงยผ่านตราสารทางการเงิน ให้มืออาชีพลงทุนแทนคุณผ่านกองทุนรวม เคล็ดลับการเลือกซื้อแผนประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ การวางแผนและการบริหารชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมไทยในโลกยุคการแข่งขัน (Life Planning) เช่น เก็บออมและใช้จ่ายอย่างไร ในยุคเงินเฟ้อสูง เป็นต้น
 
วิทยากรบรรยาย โดย ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th
TOP