ข่าวการศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษา มวล. เข้าร่วมประกวดไอเดียว้าวเพื่อชิงทุนการศึกษา 20,000 บาทมาแล้ววจ้าาา โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน เมษายน 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup

โจทย์ประจำเดือนนี้ “ประกวด Creative Idea เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส”

ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1. Like & Share โพสต์นี้แบบสาธารณะ
2. ถ่ายคลิป VDO สุด WOW ความยาวไม่เกิน 3 นาที
3. ส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน
.
**กำหนดเวลาส่งผลงาน และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานโครงการของมหาวิทยาลัยในสังกัดของผู้เข้าประกวด**

 

ไอเดียใครปัง และ WOW โดนใจ เตรียมรอรับของรางวัล กันได้เล๊ยยยย

รีบส่งไอเดียสุดว้าวกันเข้ามาเยอะๆ น๊าาาา #ออมสินดูแลคุณมากกว่าใคร

#SmartStartIdeaByGSBStartup #GSBSMEsStartup #GSBInnovationClub


หมายเหตุ :

- ขอสงวนสิทธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ/หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs กับธนาคารออมสินเท่านั้น


เงื่อนไขการรับทุนการศึกษากิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

1. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ

2. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้ทุนการศึกษา รวมถึงการเรียกคืนทุนการศึกษาทั้งหมด

3. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/StartupWalailak/

TOP