ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ป โท และ ป เอก ประจำปีการศึกษา 2563Application for Graduate Studies is now open for Academic year 2020 both Master and PhD degree (thai & International) programs. For further information, Please feel free to contact College of Graduate Studies at any time.

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และ หลักสูตรนานาชาติ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 075 673000 ต่อ 4281-3 หรือ Email: grad.walailak@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://grad.wu.ac.th

TOP