ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์มอบรางวัลการประกวดยางแผ่นดิบ