ข่าวทั่วไป

ผู้สื่อข่าวสยามธุรกิจ สัมภาษณ์อธิการบดี มวล.ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ และนิตยสาร U-Junction เข้าสัมภาษณ์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องรับรองอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการบริหารงานในทศวรรษที่ 3 และภาพรวมผลงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านมา

TOP