ข่าวทั่วไป

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมรายการโทรทัศน์ "โม้ข่าวฉาวเทือน" ช่วงระเบียงใต้ ถามตรงตอบชัด ประเด็น ม.วลัยลักษณ์ จัดการเรียนการสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยงโควิด-19ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนทนาในรายการโทรทัศน์ "โม้ข่าวฉาวเทือน" ช่วงระเบียงใต้ ถามตรงตอบชัด ประเด็น ม.วลัยลักษณ์ จัดการเรียนการสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยงโควิด-19 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช

TOP