ข่าวสุขภาพและกีฬา

ของดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ข้อ 1 (5) สนามกีฬากลางแจ้ง/ในร่ม ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่นหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2563

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงของดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในส่วนของพนักงานผู้ให้บริการจะหมุนเวียนมาดูความเรียบร้อยของสนามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 075 673 000 ต่อ 5718,5719 หรือ โทร.086 273 0684

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sport.wu.ac.th/?p=1214

TOP