ข่าวทั่วไป

เวทีประชันร้องเพลงลูกทุ่ง เนืองแน่นไปด้วยผู้ประกวดและกองเชียร์ที่เกาะติด ลุ้นผลจนวินาทีสุดท้าย
 

เวทีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "เปิดบ้าน แหวกม่าน ศิลปะและวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" เนื่องในงานวลัยลักษณ์วิชาการ 2555 จัดขึ้นในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คึกคักไปด้วยผู้เข้าร่วมประกวดที่มาจากหลายพื้นที่ในภาคใต้ โดยมีเข้าประกวดในประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 24 คน ประเภทอายุ 15-20 ปี จำนวน 17 คน และประเภทอายุ 20 ปี จำนวน 16 คน นอกจากจะคึกคักไปด้วยผู้เข้าประกวด บรรดากองเชียร์ก็ติดเกาะขอบเวทีลุ้นผลการประกวดจนถึงวินาทีสุดท้าย โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านต่างโชว์ลีลา น้ำเสียง จนเป็นที่หนักอกหนักใจของเหล่ากรรมการตัดสิน ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์, ว่าที่ ร.ท.ศุภชัย ปลักปลา และนางกอบสุข อรชร
 
ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
สำหรับผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอย่างเป็นทางการมีดังนี้

 

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภิสรา หนูประกอบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงยศนันท์ บุญส่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กชายพชรดันย์ วังกะหาด
ชมเชย เด็กชายกฤษณะ วราภรณ์
ชมเชย เด็กหญิงภัทราภรณ์ กังเซ่ง

ประเภทเยาวชนอายุ 15-20 ปี
ชนะเลิศ นางสาวกุสาวดี ศรีสุวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายมนตรี จริงเสถียร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวกีรติยาภรณ์ แชฉ่ำ
ชมเชย นางสาวรัตนาภรณ์ เณรานนท์
ชมเชย นายจักรพงษ์ ออมชมภู

ประเภทอายุ 20 ปี ขึ้นไป
ชนะเลิศ นายประวิง โมราศิลป์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสนิท โอชารส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสุริยา เนียมศร
ชมเชย นางสาวสรัญญา คงเกษตร
ชมเชย นางสาวทิพย์รัตน์ แจ้งสวัสดิ์ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP