ข่าวทั่วไป

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร A ชั้น G รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ให้บริการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร A ชั้น G รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่มีประสบการณ์ มีความพร้อม มีรูปแบบการจัดการที่ดี และมีสิทธิประโยชน์และข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับผู้ที่ สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1zzcUOSAdyAxgMssPcsTkWFYpZhQFcOYX?usp=sharing

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hospital.wu.ac.th/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/

TOP