ข่าวทั่วไป

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ให้บริการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ณ อาคาร A ชั้น G รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ให้บริการ รับ- ส่ง เอกสารและพัสดุภัณฑ์ ณ อาคาร A ชั้น G โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่มีประสบการณ์ มีความพร้อม มีรูปแบบการจัดการที่ดี และมีสิทธิประโยชน์และข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับผู้ที่ สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1FDR-tFWBXYkSLGuehcWFNDRLP2kSr8ZG?usp=sharing


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hospital.wu.ac.th/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/

TOP