ข่าวการศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรมุ่งเน้น ผลิตมหาบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมโดยบูรณาการภูมิปัญญาสุขภาพร่วมกับเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านสาธารณสุขทั้งในท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
 

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในเดือนกรกฎาคมนี้ มีทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์
 

การคัดเลือก

- พิจารณาจาก Profile สอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
“มีทุนการศึกษา สำหรับผู้มีศักยภาพสูง”
สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ https://entry.wu.ac.th/graduate/
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมและสมัครได้ที่
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2483, 09-7124-3614


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th/

TOP