ข่าวทั่วไป

นักศึกษาหลักสูตร MBA ม.วลัยลักษณ์ บริจาคเงิน จำนวน 141,900 บาท ช่วย โควิด 19

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเงินรายได้ จำนวน 141,900 บาท จากการจัดแข่งกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงห้องผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศในการเตรียมพร้อมเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

การบริจาคเงินในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ของคณะนักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เห็นถึงความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่คอยให้บริการผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง

  


TOP