โรงเรียนเบจมราชูทิศ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ ม.ปลาย จากการประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555