ข่าวทั่วไป

โฉมหน้าดาวเดือน สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยคณะกรรมการนักศึกษาสำนักวิชาฯ ได้จัดการประกวดดาวเดือนศิลปศาสตร์ ในหัวข้อ "Flower of Arts" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ใน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร์ และหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ เข้าร่วมการประกวดเดือนประดับดาวประดู่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ภายในงานได้รับเกียรติจากคณบดีประจำสำนักวิชาฯ ศาตราจารย์พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา กล่าวเปิดงาน และตั้งคำถามให้กัีบผู้เข้าประกวดในรอบ 4 คนสุดท้าย มีการแสดงและตอบคำถามจากผู้เข้าประกวด การแสดงจากเชียร์ลีดเดอร์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ การแสดง Cover Dance และการขับร้องเพลงประสานเสียงจากวง WU Chorus และการแสดงอำลาตำแหน่งและกล่าวความรู้สึกจากดาวเดือนรุ่นพี่
 
ผลการประกวดปรากฎว่า ตำแหน่งเดือนศิลปศาสตร์ คือ นายสุพจน์ เกสรสิทธิ์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งดาวศิลปศาสตร์ คือ นางสาวเพ็ญนภา เอกาพันธ์ (หลักสูตรอาเซียนศึกษา) ตำแหน่งรองเดือนฯ คือ นายธนากร นำชัย (หลักสูตรภาษาจีน) ตำแหน่งรองดาวฯ คือ นางสาวรุจิภัทร หนูแก้ว (หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ) ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพ คือ นายพงษ์พันธ์ สมุทรอัษฎงค์ (หลักสูตรรัฐศาสตร์) และ นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมประกาย (หลักสูตรภาษาจีน) และตำแหน่ง Popular Vote คือนางสาวพิมพ์ชนก ไชยนุรัตน์ (หลักสูตรรัฐศาสตร์)
 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคณาจารย์ นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และจากสำนักวิชาอื่นๆ เป็นอย่างดีทางสำนักวิชาศิลปศาสตร์และคณะกรรมการนักศึกษาประจำสำนักวิชาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้แรงเชียร์ และกำลังใจกับผู้เข้าประกวด และติดตามน้องๆ ตัวแทนสำนักวิชาฯ เพื่อเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

เดือนศิลปศาสตร์ นายสุพจน์ เกสรสิทธิ์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ดาวศิลปศาสตร์ นางสาวเพ็ญนภา เอกาพันธ์ (หลักสูตรอาเซียนศึกษา)

รองเดือนศิลปศาสตร์ นายธนากร นำชัย (หลักสูตรภาษาจีน)

รองดาวศิลปศาสตร์ นางสาวรุจิภัทร หนูแก้ว (หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ)

ขวัญใจช่างภาพ นายพงษ์พันธ์ สมุทรอัษฎงค์ (หลักสูตรรัฐศาสตร์) และ นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมประกาย (หลักสูตรภาษาจีน)

Popular Vote นางสาวพิมพ์ชนก ไชยนุรัตน์ (หลักสูตรรัฐศาสตร์)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/news?news_id=20120731110311

TOP