ข่าวสุขภาพและกีฬา

ทีมรวมผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน ม.วลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นคู่ VIP พบกับ ทีมรวมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานอำเภอท่าศาลา ผลเสมอ 0-0ทีมรวมผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน ม.วลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นคู่ VIP พบกับ ทีมรวมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานอำเภอท่าศาลา ในการแข่งขันฟุตบอลมวลชนท่าศาลา คัพ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
การแข่งขันระหว่างทีมรวมผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน ม.วลัยลักษณ์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร พบกับ ทีมรวมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานอำเภอท่าศาลา นำทีมโดย นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา ผลปรากฎว่า เสมอ 0 ต่อ 0 ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆในอำเภอท่าศาลาได้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม
 
การแข่งขันฟุตบอลมวลชนท่าศาลา คัพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2555 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแข่งขันเพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้บุคลากรในส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอท่าศาลามีสุขภาพที่ดี มีความสามัคคีในหน่วยงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง ส่วนราชการต่างๆในอำเภอท่าศาลา โดยยึดกติกา และการมีน้ำใจนักกีฬา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

ประมวลภาพ

TOP