ทีมรวมผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน ม.วลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นคู่ VIP พบกับ ทีมรวมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานอำเภอท่าศาลา ผลเสมอ 0-0