ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบอธิการบดี มวล.นายอนุรุต อุทัยรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 4 และคณะผู้บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าพบ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และการให้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องรับรอง อาคารเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ประมวลภาพ

TOP