ข่าวสุขภาพและกีฬา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการปกติแล้ว

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการปฏิบัติตามกฏระเบียบการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ตามแต่ละสนามกำหนด 

รับผิดชอบตนเอง = รับผิดชอบสังคม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sport.wu.ac.th/?p=1399

TOP