เชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Protein Sample Preparation for High Yield