ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ (BTEDC) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (E-Tourism)

สำนักวิชาการจัดการ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tourism) จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (E-Tourism) ขึ้น ในวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์อย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Joomla เจ้าของธุรกิจสามารถใช้งานได้จริง มีความโดดเด่น รวมไปถึงการให้ความรู้ เทคนิคและทักษะอื่น ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วย

รับสมัครและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555
ค่าธรรมเนียม
- อบรมเฉพาะภาคทฤษฎี (วันที่ 7 กันยายน 2555) ราคา 699 บาท/ท่าน
- อบรมเฉพาะภาคปฏิบัติ (วันที่ 8-9 กันยายน 2555) ราคา 2,499 บาท/ท่าน
*** พิเศษ *** อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เหลือเพียง 2990 บาท/ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พัฒนาธุรกิจฯ โทร. 0-7567-2227 ,หรือ 086-9021675 E-mail: wms.btedc@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่ http://wms-btedc.wu.ac.th/


TOP