ข่าวสุขภาพและกีฬา

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ มอบรางวัลการประกวด Aerobics & Dancercise Walailak Championship 2012เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด Aerobics & Dancercise Walailak Championship 2012 ซึ่งโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยผลการประกวดเป็นดังนี้
 
ประเภท Aerobics รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมดาวรุ่งวิทยา จากโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จ.ภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านปลักปลา จ.นครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านหนับเภา จ.นครศรีธรรมราช รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาล อ.ท่าศาลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม WU TEAM จาก ม.วลัยลักษณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม อบต.ตลิ่งชัน และรางวัลชมเชย คือ ทีม AIA จาก บริษัท AIA ประกันชีวิต อ.ท่าศาลา
 
ส่วนประเภท Dancercise รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม TWN CREW ทีมอิสระ จากจังหวัดพัทลุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม HERO ONE จาก โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จ.สุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม BPI NSN STARDANCE จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม PARTY ROCK จาก ม.วลัยลักษณ์ และ ทีม FLOOR GANGTERZ จาก กลุ่ม B-Boy อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละประเภท ได้รับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 7000, 5000 และ 4000 บาท ตามลำดับ ส่วนรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลละ 1000 บาท

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย ส่วนประชาสัมพันธ์และโครงการศูนย์กีฬาฯ

TOP