ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 1/2563

     ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดตามประกาศที่แนบ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน โทร.  075-673185-6 หรือส่งข้อมูลสอบถามทางเพจ

ประกาศมหาวิทยาลัย


TOP