ข่าวทั่วไป

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญครั้งสุดท้ายกับสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยการบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีขอเรียนเชิญร่วมทำบุญครั้งสุดท้ายกับสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยการบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน (อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์) สร้างกุศลทานอันยิ่งใหญ่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงและมีคณูปการต่อวงการสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://veterinary.wu.ac.th/?p=6720&lang=th

TOP