ข่าวงานวลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ ที่ได้รับการเผยแพร่