ข่าวเด่น

ข่าวงานวลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ ที่ได้รับการเผยแพร่

ส่วนประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์   งานวลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์  ซึ่งที่ได้รับการเผยแพร่ ตามแนบ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

 

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2555

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2555

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

 

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

หนังสือพิมพ์นครโพสต์ ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

หนังสือพิมพ์รักษ์บ้านเกิด ฉบับเดือน กรกฎาคม 2555

 

หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2555

 

นิตยสาร JIBjib ฉบับเดือน กรกฎาคม 2555

 

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์

 


TOP