ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน


 


เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUTeC) จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน ณ มัสยิดบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมจำนวน 33 คน
กิจกรรมการอบรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบริการให้คำปรึกษาในเรื่องการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช

 


ในช่วงบ่ายมีการสาธิตภาคปฎิบัติ ซึ่งเกษตรกรได้ฝึกปฎิบัติด้วยตนเอง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา นายอรรถกร พรมวี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และนายสรวิชญ์ เชวงเกียรติ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อเสร็จกิจกรรมเกษตรกรยังได้เชื้อราไตรโครเดอร์มากลับไปทดลองทำเพิ่มเติมอีกด้วย
ทั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีโครงการบริการให้คำปรึกษาและกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดทั้งปี หากเกษตรกรและผู้สนใจท่านใดมีปัญหาทางด้านเทคโนโลยี หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673503 (คุณพุทธพร) และ 075-673531(คุณเริงศักดิ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/index.php

TOP