ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน