ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ก.ค.63

 

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

บัดนี้ ถึง 31 ก.ค.63


“มีทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพสูง”  
ป.โท 30,000 บาท/ปี
ป.เอก 100,000 บาท/ปี

เลือกเรียนได้ที่
- ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี 
- ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563
(เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

การคัดเลือก
- พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

สมัครออนไลน์ คลิก https://entry.wu.ac.th/graduate/home_login.asp
สอบถามและสมัครได้ที่
- ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 แยกบางกุ้ง
โทร.089-6521250, 089-6521251
- ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีฯ  โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208
 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/grad/ปริญญาโท/

TOP