ข่าวทั่วไป

งดใช้ระบบ MIS

งดใช้ระบบ MIS ระหว่างวันที่  3 ก.ค. 2563 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 น.เพื่อสำรองข้อมูลระบบ MIS จึงขออภัยในความไม่สะดวก


TOP