นักเรียนโครงการ "ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์" จัดโดยศุููนย์เครื่องมือฯ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ ม.ปลาย จากการประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555