ข่าวทั่วไป

อบรมการใช้งานระบบ WU MIS ใหม่ (SAP) โครงการระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)

คณะผู้ควบคุมงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะสามมิติ (MIS) และบริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบ WU MIS ระบบใหม่ (SAP) ให้กับผู้ใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 กลุ่ม  ณ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

 

กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป (N) จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 63 และกลุ่มที่ 2 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 

 

กลุ่มผู้ใช้งานวิสาหกิจ 8 หน่วยงาน (S) จำนวน 1 กลุ่ม วันที่  3 กรกฎาคม 2563

 

กลุ่มรายงานของผู้บริหาร จำนวน 2 กลุ่ม วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 (ช่วงเช้า 1 กลุ่ม  และช่วงบ่าย 1 กลุ่ม)

 

กลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) และการรับเข้าคลัง (N+) จำนวน 1 กลุ่ม  วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 

การอบรมการใช้งานระบบ WU MIS ใหม่ (SAP) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบใหม่ที่จะเปิดใช้งานในโอกาสต่อไป 


TOP