ข่าวการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2555

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "SLA Open House 2012" หรือ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2555" ขึ้น เมื่อวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน "วลัยลักษณ์วิชาการ และเกษตรแฟร์ 2555"
 
ภายในงานเปิดบ้านศิลปศาสตร์ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานของสำนักวิชาฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และกิจกรรมเล่นเกมและให้ความรู้ทางวิชาการของแต่ละหลักสูตร เช่น การสอนถักเชือกลวดลายจีน โดยหลักสูตรภาษาจีน การเล่นเกม Bingo เพื่อเรียนรู้ศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ การตอบปัญหาภาษาไทยและความรู้ทั่วไปโดยหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ การให้ความรู้เรื่องอาเซียนโดยหลักสูตรอาเซียนศึกษา เกมปาโป่งมหาสนุกโดยหลักสูตรรัฐศาสตร์ และเกมสนุกๆจะพี่ๆบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่เข้ามาร่วมเล่นเกมจะได้ของรางวัลน่ารักๆ ติดไม้ติดมือกลับไป
 
นอกจากนี้ยังมีการแสดงของอาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชา เช่น การแสดงมโนราห์โดยคณะโนราห์ศิลปศาสตร์ การขับร้องเพลงประสานเสียงโดยวง WU Chorus การเต้น Cover Dance จากทีมนักเต้นประจำสำนักวิชาฯ การแสดงกังฟู ระบำพัด ระบำร่ม ระบำปีก จินตลีลาประกอบเพลง และละครใบ้ โดยหลักสูตรภาษาจีน การแสดง ASEAN Way และการขับร้องเพลง โดยหลักสูตรอาเซียนศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจและเรียกเสียงปรบมือในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก
 
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอขอบคุณ คณะอาจารย์และน้องๆนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ และผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ โอกาสหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและตอบรับในกิจกรรมดังกล่าว และจะมีการพัฒนากิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้นต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/news?news_id=20120807125138

TOP