ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีประจำปีกการศึกษา 2555

ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 301 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ) เป็นประธานในพิธี และ พ.อ.สมชาย โปณะทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 พร้อมคณะชุดครูฝึกค่ายวชิราวุธ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://army.wu.ac.th

TOP