ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีประจำปีกการศึกษา 2555