ข่าวการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มเติมจุดให้บริการ WiFi หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทำการติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (WiFi) เพิ่มเติมบริเวณโถงกลางชั้น 1 และชั้น 2 ของหอพักนักศึกษา ลักษณานิเวศ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14 เพื่อรองรับความต้องการใช้งานระบบเครือข่าย WiFi บริเวณหอพักนักศึกษาที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับสัญญาณที่ให้บริการเดิมไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในห้องพักนักศึกษา เช่น ระเบียงหลังห้อง บริเวณหลังตู้เสื้อผ้าที่เป็นตู้เหล็ก เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน WiFi ด้วยชื่อ WU Dorm และ WU Dorm (802.1x)

นอกจากนี้ เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์บริหารทรัพย์สิน มีแผนการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) บริเวณหอพักนักศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อระบบ WiFi ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการกระบวนการพัสดุและติดตั้ง ประมาณ 7 เดือน กำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cdt.wu.ac.th/?p=18186

TOP