ขยายเวลาการรับสมัคร "ประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕