ข่าวทั่วไป

ขยายเวลาการรับสมัคร "ประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้ประกาศปิดรับสมัครในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยในครั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จึงขยายเวลาการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๗๒๕๐๘
โทรสาร ๐๗๕- ๖๗๒๕๐๗

Email: cultural.wu@gmail.com
หรือติดต่อ นางสาววิลาวัณย์ เขียวมาก โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP