ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมิถุนายน 2563)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 28/2562 ตำแหน่งอาจารย์  หลักสูตรภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม  สำนักวิชาศิลปศาสตร์  จำนวน  1 อัตรา ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป
 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP