ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
กิจกรรมเริ่มเวลา 06.00 น. มีพิธีทำบุญถวายแม่ของแผ่นดิน ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 80 รูป ณ บริเวณลานเพลินตา อาคารไทยบุรี จากนั้น ได้มีพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 
เวลา 10.00 น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระปลัดเกษม เขมจิตโต เจ้าอาวาสวัดชะเมา และพระสงฆ์ รวม 9 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเพล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมในพิธี ณ โถงกลาง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 
ส่วนช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการ "วลัยลักษณ์ชาเลนจ์เดย์ 80 พรรษา มหาราชินี" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ พร้อมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง) เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นผู้แทนจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ สำนักวิชา ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน ผู้จัดการโครงการ และผู้แทนนักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง) ตามลำดับ
 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากรและชุมชน ประกอบด้วย การเต้นแอโรบิค และกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 2.4 กม. เส้นทางจากลานเพลินตา อาคารไทยบุรี - โรงอาหาร 4 - ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

ประมวลภาพ

TOP