ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ สำนักวิชาการจัดการ (สมัครช่วงเดือนกรกฎาคม 2563)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2563  ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ  สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป
 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP