ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เปี่ยมล้นด้วยคุณค่า ที่ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงานจะได้ร่วมแรงร่วมใจในการบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนี่งที่ได้พัฒนาภูมิทัศน์ของสวนวลัยลักษณ์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น โดยร่วมกันดูแล ถอนหญ้า จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณสวนวลัยลักษณ์

  

ประมวลภาพ

ข่าวโดย
นางสาวธิติมา รินสวัสดิ์ ส่วนสื่อสารองค์กร
 


TOP