ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"

 

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนตำรา เพื่อส่งผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่" โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ  ศาสตราจารย์.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม101 อาคารวิชาการ 3


ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยาย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/48LQVC56Ed6ULREW8  ภายในวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563
 


TOP