ม.วลัยลักษณ์ขอเชิญชมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555