ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ขอเชิญชมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2555 ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย รวมทั้งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นิทรรศการไดโนเสาร์
2. นิทรรศการโลกแมลง
3. นิทรรศการแมลงสังคม
4. นิทรรศการสมเสร็จ
5. นิทรรศการป่าฝนเขตร้อน
6. นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
7. นิทรรศการไม้มงคล
8. นิทรรศการทะเล
9. นิทรรศการภูมิปัญญาชาวบ้าน
10. นิทรรศการหมีแพนด้า
11. นิทรรศการร่างกายมนุษย์
12. นิทรรศการฟิสิกส์
13. นิทรรศการภัยพิบัติและภูมิอากาศโลก
14. นิทรรศการพลังงานทดแทน

รวมทั้ง นิทรรศการจากสำนักวิชา หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ส่วนวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ชมการแข่งขันและการประกวดทางด้านวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. การแข่งขันการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) ณ ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7
3. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7
4. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 301

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 7567 2603 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 0 7567 2005


TOP