ข่าวเด่น

ร.ร.แสงทองวิทยา คว้าแชมป์ตอบปัญหา แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจที่ ม.วลัยลักษณ์   นักเรียนจากโรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ ในโครงการ WMS - Brand อัจฉริยะทางธุรกิจ ครองถ้วยรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ซึ่งสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นนักเรียนให้มีความตื่นตัวทางธุรกิจ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วภาคใต้ เข้าร่วมจำนวน 57 ทีม 13 โรงเรียน
 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงานการจัดโครงการ


 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดี ที่จะมาเติมเต็มความสามารถด้านธุรกิจ ให้กับเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญคือ มีความรู้คู่กับการปฏิบัติ เก่งด้านเทคโนโลยี มีความขยันอดทน อุตสาหะ สู้งาน และมีคุณธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมจะให้ความรู้ให้กับนักศึกษา ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active leaning มีระบบสหกิจศึกษาที่ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใต้บรรยากาศความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเพื่อต้องการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ตลอดเวลาอีกด้วย


 
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กล่าวว่า โครงการ WMS-Brand อัจฉริยะทางธุรกิจ จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์และบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์แบรนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นนักเรียนให้มีความตื่นตัวทางธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆทั่วภาคใต้ จำนวน 57 ทีม 13 โรงเรียน โดยกิจกรรมทั้ง 2 วันนอกจากการแข่งขันตอบปัญหาและเล่นเกมส์ทางธุรกิจแล้ว นักเรียนยังจะได้รับความรู้ทางด้านธุรกิจ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ที่จะมาปลูกความคิด เปิดมุมมองทางด้านธุรกิจ คือ คุณสุวิจักขษณ์ ศรีอาริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอสซิสเฮาส์ จำกัด นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ของสำนักวิชาการจัดการอีกด้วย
 
ในส่วนของผลการแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจ เป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สัมผัสใน โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมTHINK! โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม 1.2. 3. ปลาฉลามขึ้นบก โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ทีม Angry Bird และทีมตะแคงข้าง จากโรงเรียนแสงทองวิทยา โดยผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 4 รางวัลได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เหรียญรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 20,000 10,000 และ 5,000 บาท ตามลำดับ

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP