ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานวิจัข ของดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการติพิมพ์

Book chapter งานวิจัยเรื่อง 3Fs Stages on Identity Construct of a TESL Professional Reviewer ของดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือชื่อ Editorial and Authorial Voices in EFL Academic Journal Publishing โดยมี John Adamson & Rojer Nunn เป็นบรรณธิการร่วม ติพิมพ์โดย Asian EFL Journal Press. ขณะนี้หนังสือมีจำหน่ายที่ www.amazon.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.amazon.com/Editorial-Authorial-Academic-Journal-Publishing/dp/1105895

TOP