ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ราซัค (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล)ได้รับเชิญจากสถาบันเดวันบาฮาซามาเลเซียให้นำเสนอบทความวิชาการ

ทางสถาบันเดวันบาฮาซามาเลเซียจะจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเกี่ยวกับวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๘ (SAKAT VIII) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่สถาบันเดวันบาฮาซามาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลมเปอร์ เพื่อการนี้ทางผู้จัดเชิญอาจารย์ราซัค(อับดุลรอยะ ปาแนมาแล)จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ไปนำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อ"The Creativity and Literary Innovation in Creative Industry (Adaptaion from Literary to Film) : Thailand Experience"

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.dbp.gov.my

TOP