อาจารย์ราซัค (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล)ได้รับเชิญจากสถาบันเดวันบาฮาซามาเลเซียให้นำเสนอบทความวิชาการ