นักศึกษาจากประเทศ ญี่ปุ่นอเมริกาและเกาหลีร่วมโครงการที่ม.วลัยลักษณ์