ข่าวทั่วไป

อาศรมวลัยลักษณ์ มวล.เชิญเพลงบอกอาชีพสมัคร "ประกวดทอกเพลงบอกรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล. ร่วมกับ อบจ.นนครศรีธรรมราช ขอเชิญเพลงบอกอาชีพ สมัครประกวดทอกเพลงบอกรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดประกวดระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ศาลาประดู่หก (หลาโดหก) สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
 
เพลงบอกอาชีพที่ชนะเลิศการประกวด จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมค่าพาหนะ ๑,๐๐๐ บาท และรางวัลอื่นๆ อีก ๔ รางวัล
 
ผู้สนใจสมัครได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โทร. ๐๗๕-๖๗๒-๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐๗๕-๖๗๒-๕๐๗

TOP