ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กล้อง Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM)