ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กล้อง Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท Hi-Tech Imaging จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้อง Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM) ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการใช้งาน ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้งาน
 
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงชื่อได้ที่ โทร. 3248 (คุณอลิษา) โทร. 3225 (คุณพิกุล) ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2555

TOP