ข่าวสุขภาพและกีฬา

สรุปผลการแข่งขันฟุตซอลวลัยลักษณ์โอเพ่นประจำปี 2555

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลวลัยลักษณ์โอเพ่นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาฟุตซอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีทีมฟุตซอลจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้เข้าร่วมทั้งสิ้น 16 ทีม ซึ่งสรุปผลการแข่งขัน ได้ดังนี้

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม AN CONDO
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหัวบัว (ท่าศาลา)
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ทีม FC บางจาก

ภาพการแข่งขัน

TOP