ข่าวสุขภาพและกีฬา

งดให้บริการสระว่าย ( สระเล็ก ) ชั่วคราว

 เนื่องจากศูนย์กีฬาและสุขภาพมีการปรับปรุงตะแกรงน้ำล้นรอบสระเล็ก เนื่องจากของเก่าชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการสระว่าย 1 วัน วันที่ 11 กันยายน 2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติวันที่ 13 กันยายน 2563 ศูนย์กีฬาและสุขภาพขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


TOP