ข่าวสุขภาพและกีฬา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “เสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาชีวิตรอดทางน้ำ”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “เสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาชีวิตรอดทางน้ำ”ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คนระหว่างวันที่31 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

 

 


TOP