ข่าวสุขภาพและกีฬา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเอาตัวรอดทางน้ำให้กับเยาวชนที่พิการทางสติปัญญา”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเอาตัวรอดทางน้ำให้กับเยาวชนที่พิการทางสติปัญญา”ให้กับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนผู้เรียนทั้งหมด 10 คน ระหว่างวันที่ 4 กันยายน  – 4 ตุลาคม 2563 สนับสนุนโดย จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 


TOP